Kā veiksmīgi tikt galā ar stresu

Tradicionāli pret stresu cīnās ar dažādām atslābināšanās metodēm. Taču es vēlos atklāt kādu citu risinājumu šai problēmai.

Vispirms ir jāsaprot, ka „stress” nav nekas jauns, kas skar tikai priviliģētus cilvēkus. Stress ir nepieciešams dzīvībai un veselībai. Vienīgā vieta bez stresa ir kapsēta.

 „Veselīgais” stress ir īslaicīga fizioloģiska pielāgošanās ikdienišķiem izaicinājumiem, kuri iedarbojas stimulējoši un uzlabo panākumus. „Sliktais” stress rodas no organisma nespējas pielāgoties apgrūtinājumiem vai arī kā sekas nesaskaņām starp prasībām un to izpildīšanu. Patiesībā atšķirība starp labo un slikto stresu ir atkarīga no katra indivīda reakcijas, jo stress nav pati situācija, bet gan mūsu reakcija uz to. Mūsu reakciju ietekmē personīgais situācijas skaidrojums, attieksme un iepriekšēja pieredze. Tas nozīmē, ka vismaz kaut kā mēs varam kontrolēt savu reakciju uz dzīves situācijām.  

Mūsu organisms darbojas kā fizisks, garīgs, emocionāls un sociāls kopums. Tāpēc pastāv zināmas kopsakarības starp imūnsistēmu, uzturu, fizisku aktivitāti, atpūtu, garīgu uzvedību, stresa kontroli utt. Veiksmīgu stresa kontroli var salīdzināt ar labu veselību. Ja stress tevi uzvar, tas noved pie slimības.

Mums ir pastāvīgi jāpielāgojas nepārtraukti mainīgajai pasaulei visos četros aspektos: fiziski, garīgi, emocionāli un sociāli, piemēram, temperatūrai, gaismai, troksnim, fiziskam vai garīgam darbam, attiecībām ar Dievu un cilvēkiem, fiziskai vai garīgai traumai utt. Stresoru intensitāte var būt dažāda, kā arī var kombinēties vairāki stresa faktori. Vispārējais pielāgošanās sindroms nozīmē, ka organisms parasti reaģē vienādi, ja to izaicina kāda akūta stresa situācija, neatkarīgi no tā, kāda ir šī situācija – fiziska, garīga vai sociāla. Vispārējā pielāgošanās sindroma stadijas: 1) trauksme, 2) pretošanās, 3) pārgurums.

 

Stresa fizioloģiskā ietekme uz organismu

tūlītēja ietekme (atbilst trauksmes fāzei)

- izdalās adrenalīns

- paaugstinās asinsspiediens

- sirdsdarbība paātrinās

- vairāk asiņu muskuļos

- mazāk asiņu nierēm un gremošanas orgāniem

- acs zīlīšu paplašināšanās

- saasinās garīgā uztvere

Varētu teikt, ka šīs reakcijas ir „normālas”, jo tās atbilst fizioloģiskiem mehānismiem, kas ir nepieciešami, lai „cīnītos” vai „bēgtu”. Parasti šīs sekas pazūd, tiklīdz akūtā fāze ir pāri, neatstājot ļaunas sekas. Problēma rodas, ja stresors ir pārāk spēcīgs, pārāk ilgs vai nepareizā vietā.

 

ilgstoša stresa ietekme

- samazina spēju pretoties slimībām

- garīgs izsīkums

- iekšējs nemiers un uzbudinājums

- pašapziņas samazināšanās

- emocionāla pārjūtība

- tieksme pēc alkohola un narkotikām

- ticības un dzīves jēgas zudums

Ilgsotšs stress bez nepieciešamās atpūtas fāzes izraisa pārguruma stadiju, kas var radīt dažādas veselības problēmas, piemēram, gremošanas sūdzības, paaugstināts asinsspiediens, vājš libido, apetītes trūkums, novājināta imūnsistēma un, beidzot, depresija. Daži cilvēki vairāk cieš fiziski, turpretī citi vairāk izjūt sekas emocionāli vai sociāli, atkarībā no individuālās īpatnības.

 

Kā tas var būt, ka daži cilvēki var labāk kontrolēt stresu nekā citi? Cilvēki, kas var paciest lielāku slodzi, reaģē ar ne tik intensīvu reakciju. Mēs varam mācīties un vingrināties izturēt lielāku slodzi un labāk pārvaldīt stresa situācijas. To var panākt ar audzināšanu un veselīgu dzīvesveidu, kas stiprina mūsu pretošanās un pārvarēšanas spējas.

 

Atbilde uz stresu

Trīs reakcijas fāzes

A. Kairinājums jeb stresors - garīgs vai fizisks apgrūtinājums, kas var izraisīt stresu.

Mēs nevaram izvairīties no visām stresa situācijām, taču varam iemācīties izvairīties vismaz no dažām.

B. Uztvere. Mūsu apzinātā reakcija ir lielā mērā atkarīga no tā, kā mēs uztveram un vērtējam situāciju. Uztveri veido uzskati, audzināšana un iepriekšēja pieredze. Ko jūs teiktu par vīrieti, kas glauda zirnekli? Pat ja es zinātu, ka zirneklis nekož, man būtu neomulīgi un es turētos pa gabaliņu no šī cilvēka. Dažādām kultūrām un reliģijām ir dažādi uzskati un dažreiz pat māņticība, kas ļoti var ietekmēt tās locekļu uzskatus. Palīdzot cilvēkiem labot nepareizu uztveri, mēs varam mazināt viņu stresu. Piemēram, daudz nevajadzīgu baiļu izraisa nepareiza izpratne par Dievu.

C. Reakcija. Trauksmes reakcija ir atkarīga no autonomas nervu sistēmas un iekšējās sekrēcijas dziedzeriem. Tas ir „vispārējās pielāgošanās sindroms”. To mēs maz varam ietekmēt. Mēs varam vienīgi uzlabot savu vispārējo fizisko un emocionālo veselības stāvokli. Tālāk mēs varam audzināt savu apzināto uzvedību, lai veiksmīgi uzveiktu situāciju. Tam var būt izšķiroša nozīme.

Nepareizi risinājumi

Problēmas noliegšana

Citu vainošana

Nomierinošu līdzekļu lietošana

alkohols

smēķēšana

lamāšanās

 

Daži praktiski padomi

Laiks

Modernajā dzīvē, kur viss kļūst arvien ātrāks, laika plānošana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām nodarbēm. Parasti ir jāizdara vairāk, nekā pieejamajā laika sprīdī ir iespējams izdarīt. Tāpēc veiksmīgi cilvēki ir iemācījušies nospraust prioritātes. Ir lietas, kas ir svarīgas, un ir citas lietas, kas ir steidzīgas. Citas lietas ir gan svarīgas, gan steidzīgas, bet citas nav ne viens, ne otrs. Vienalga, kā tu kārtosi, neiznāks laika visam. Tātad sāc ar svarīgo un atstāj ne tik svarīgo malā, ja arī tas būtu patīkams un labs.

 

Nauda

Uz šīs pasaules ir liela nabadzība, un tomēr ar naudu nevar nopirkt laimi. Daudz stresa un ciešanu sagādā nepareiza pieejamo līdzekļu sadale un arī tas, ka vēlamies vairāk nekā mums ir. Derīgs princips naudas izlietošanā ir šis: netērē vairāk, nekā tev ir. Bieži vien atšķirīgi uzskati par naudas izdošanu ir iemesls ģimenes strīdiem un politiskām nesaskaņām. Te var palīdzēt ikmēneša budžeta sastādīšana. Cik vien iespējams, vajadzētu izvairīties no parādiem. Pamatprincips, kas mums var palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus naudas izdošanā, ir atzīt, ka viss pieder Dievam un mēs esam tikai Viņa pārvaldnieki. Tie, kas ir uzticīgi desmitā došanā, var apliecināt, ka ar Dieva svētību „nedaudz kļūst vairāk”. Salamans apliecina Dieva uzticību, atskatoties uz savu garo mūžu: „Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi.” Ps. 37:25

 

Cilvēki

Mēs esam radīti kā sociālas būtnes, un liela daļa mūsu dzīves laimes un panākumu ir atkarīga no mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Vēlos minēt trīs nelielus knifiņus ar lielu ietekmi attiecību uzlabošanai:

1. Smaidi. „Līksma sirds dara līksmu arī vaigu.” Sal.pam. 15:13

2. Esi pateicīgs. Saki biežāk „paldies”, arī tad, kad tas nav sevišķi vajadzīgs! Šis vārdiņs veic brīnumus un kritisku situāciju var pilnīgi izmainīt. Ikviens mīl pateicīgu cilvēku.

3. Ieklausies, pirms runā. Klausīties nozīmē kaut ko vairāk nekā tikai klusēt, kamēr otrs beigs runāt. Klausīšanās prasa aktīvu uzmanību un līdzjūtību. Negaidi, ka ikviens tev piekritīs, arī tad, ja tev būs vislabākie argumenti. Bet gan: „Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretī svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību.” (1.Pētera 3:9) Un „cik vien iespējams, turiet mieru ar visiem cilvēkiem” (Rom. 12:18).

 

Slimība

Vai nu pie sava ķermeņa, vai pie iemīļota cilvēka, slimība vienmēr ir iemesls stresam, sevišķi hroniska slimība vai vēzis. Atcerieties, ka nevienam nepalīdzēsim, ja vainosim slimo vai vēl kādu citu situācijas izraisīšanā. Lai arī kāda izskatītos situācija, turies pie savas ticības Dievam un pieķeries Viņa apsolījumiem. Jēzus teica: „Nāciet pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi; es jūs gribu atvieglināt.“ (Mt. 11:28)

 

Rūpes

Katram ir kādas rūpes. Bieži vien notiek tā, ka cilvēki ir norūpējušies par lietām, kas nav viņu daļa, un, vēl sliktāk, par lietām, kuras vispār nav iespējams mainīt. Jēzus neteica, ka mums nevajadzētu rūpēties par savu veselību vai par savu dienišķo maizi, bet gan Viņš uzsver vajadzību izvēlēties pareizās prioritātes dzīvē. „Dzenieties vispirms pēc Dieva valstības, tad jums visas pārējās lietas tiks piemestas.” (Mt. 6:33) Tas ir brīnišķīgs apsolījums! Kāpēc neizmēģināt?

 

Atver kontu Stresa drošības bankā!

 

Veselīgs dzīvesveids dod fizisku, garīgu un emocionālu spēku, lai sagatavotos ikdienas izaicinājumiem, arī sociālā ziņā. Pēc manas pieredzes, tas ir vitāls aspekts veiksmīgai stresa kontrolei. Ievērojot šos norādījumus, tiek uzlabota dzīves kvalitāte, stiprināta imūnsistēma, celta pašapziņa, mierīgāk tiek uztverta spriedze ģimenē un darba vietā, stresori izskatās mazāki, miegs ir dziļāks, un ar tīru sirdsapziņu un uzticību Dievam tu varēsi dzīvei acīs skatīties ar pozitīvu un uzvarošu attieksmi!

Stresa kontroli varētu salīdzināt ar bankas kontu. Enerģija tiek noglabāta un iztērēta. Katras stresa pilnas situācijas apstrādāšana prasa fizisku un garīgu enerģiju, cita vairāk, cita mazāk. Arī kļūdains dzīves stils prasa fiziskas, garīgas un emocionālas rezerves. Kad bankas konts ir tukšs, nonākam pārguruma stadijā, depresijā, sabrukuma jeb izdegšanas fāzē. Svarīgi, lai enerģijas konta bilance vienmēr būtu pozitīva. Labs, regulārs miegs un atpūtas pauzes atjauno izlietoto iekšējo enerģiju. Svaigs gaiss un veselīgs uzturs sniedz jaunu enerģiju ķermenim un garam ikdienas uzdevumu veikšanai. Labi draugi tevi atkal uzmundrina, kad esi pie izsīkuma un sniedz nepieciešamo atbalstu. Tīra sirdsapziņa ir vislabākais nomierinošais līdzeklis pasaulē. Un beidzot, ir nepieciešams pārdabīgs spēks un gudrība, lai būtu sagatavots visiem dzīves izaicinājumiem. Dievs ir visa spēka avots, un Viņš ir apsolījis: „Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” Fil 4:7

 

Prof. Dr. med. Jochen Hawlitschek, MPH (Šveice)

 

clip_image002

 

Glaukoma: piekrāpts!

(Dr. Artūra Giebela lekcijas pieraksts)

Tu domā, ka redzi, bet patiesībā neredzi.

Acī ir spiediens, kas izplatās visos virzienos. To rada acī esošais šķidrums, kuru ražo asinis un kurš apgādā ar barības vielām tās acu daļas, kurās nav asinsvadi. Šķidrums aptver arī acs lēcu un baro to. Tas tek cauri zīlītei un tiek izvadīts pa acs priekšējās kameras stūri, kur nonāk atpakaļ asinsritē. Ja šķidrums saražots par daudz un rodas sastrēgums, tad spiediens sāk celties. Ja saražoto šķidrumu ir viegli izvadīt, tad spiediens ir zems jeb normāls. Tīklene, kas atrodas acs aizmugurē un uz kuras veidojas attēls, veidota no nervu šķiedrām, kas sakopojas redzes nervā. Kas notiek, kad zaudējam nervu šķiedras? Veidojas „baltie plankumi”, kā rezultātā rodas sānu redzes defekts - redz to, kas ir tieši priekšā, bet neredz uz sāniem. Piemēram, veikalā varu izlasīt to, kas ir rakstīts uz paciņām, bet neredzu plauktu, kurā ir saliktas preces, vai neredzu blakus noliktu krēslu un aizķeros aiz tā. Es skrienu virsū cilvēkiem un sienām, es neredzu mašīnas, kas tuvojas, uzskrienu virsū braucošam ritenim... Tu domā, ka redzi, bet tik daudz neredzi...

Ja ir tāda problēma, ārsts nozīmē biežas redzes pārbaudes – ik pa 3, 4, 6 mēnešiem. Lai samazinātu spiedienu, būs jāpilina acu pilieni no 1 līdz 4 reizēm dienā. Ja paliek pavisam slikti, būs jālieto zāles, kurām visām ir blakusparādībās. Piemēram, reibonis pieceļoties, paliek sarkanas acis, citiem izraisa sirdsdarbības traucējumus, elpošanas problēmas, tirpst pirksti, ir caureja un krampji, izmainās ēdiena garša, tas garšo kā metāls. Ja nepalīdz zāles, ir arī lāzerķirurģija un operācija. Visas šīs ārstēšanas mērķis ir samazināt spiedienu, jo glaukomas viszināmākais riska faktors ir spiediens acī.

Bet glaukoma nebūt nav paaugstināts acs spiediens. Patiesībā neviens to nezina, kas ir glaukoma. Tas ir nervu bojājums, bet kāpēc - to nezina. Gandrīz pusei glaukomas pacientu ir normāls acs spiediens. Citiem ar augstu spiedienu nav glaukomas. Pat ja ārsts izdara visu, lai spiediens samazinātos, tomēr 25% gadījumu glaukoma neapstājas, bet progresē. Viss, ko mēs zinām, ka, jo augstāks spiediens, jo lielāks risks iegūt glaukomu.

Ja ārsts veic pārbaudi un secina, ka ir augsts spiediens acī un redzes nervs ir citādāks nekā parasti, tad viņš zina, ka cilvēkam var attīstīties glaukoma. Tas nozīmē, ka tad viņš veiks pārbaudes bieži un atkārtoti, lai pamanītu pirmās glaukomas pazīmes. Tiklīdz viņš pamanīs acs bojājumu, viņš sāks ārstēšanu. Izklausās dīvaini – gaidīt, kamēr pacientam paliks sliktāk, lai varētu sākt ārstēt... Sākot ārstēšanu ar zālēm, jūs varat iegūt nopietnus blakusefektus. Bez tam tas maksā lielu naudu. Un ārsts vēl joprojām nezina, ko viņš ārstē, izņemot spiedienu. Bet ko spiediens nozīmē, to neviens nezina...

Trīs ārsti veica pētījumus ar cilvēkiem, kuriem vēl nebija glaukoma, bet kuriem tā varēja attīstīties. 40 minūtes 4 reizes nedēļā viņiem lika braukt ar riteni. Spiediens samazinājās par 5 mm. Vai jūs zinājāt, ka tas ir vairāk nekā var samazināt ar zālēm? Kāpēc lietot zāles un iegūt blakusefektus, lai samazinātu spiedienu, ja var izvēlēties kustības? Vai patiešām riteņi to izdarīja? Viņi pārtrauca kustības, un pēc 3 nedēļām spiediens atgriezās iepriekšējā stāvoklī. Ja jums būtu glaukoma, vai jūs gribētu aktīvi kustēties?

Vēl kāds pazīstams pētījums, kurā pārbaudīja, kā kafijas un tējas* lietošana ietekmē acu veselību. Tie, kuriem bija glaukoma un dzēra kafiju, spiediens acīs bija par 3 mm augstāks nekā tiem, kuri nedzēra kafiju. Vai jūs zinājāt, ka 3 mm ir vairāk, nekā var samazināt ar zālēm? Ja jums būtu glaukoma, vai jūs gribētu pārtraukt dzert kafiju?

Liekais svars arī ir saistīts ar acs spiedienu. 2003. gadā Japānā pētīja vairāk nekā 600 cilvēku, kuriem nebija ne glaukomas, ne paaugstināta asinsspiediena. Viņi atklāja, ka tie, kuriem ir augsts spiediens acīs, parasti ir arī apaļāki cilvēki, kā arī ir smēķētāji un lieto alkoholu. Vai jūs gribētu nomest lieko svaru un atmest sliktos ieradumus, ja zinātu, ka jums ir glaukoma?

Veimāras institūtā ir 14 dienu dzīvesveida programma ar kustībām un veģetāru ēdienu. Pētījumu veica ar 91 cilvēku, bet 30 programmā nepiedalījās. Pēc tikai 14 dienām spiediens bija samazinājies par vairāk nekā 10% abās acīs! Bez tam viņi secināja, ka arī cukura un holesterīna līmenis ir labāks, asinsspiediens ir labāks, kā arī samazinājies svars. Tiem, kas programmā nepiedalījās, nebija šajā laikā nekādu izmaiņu. Ja jums būtu glaukoma, vai jūs gribētu dzīvot veselīgāk?

Pētot dziļāk, atklājās, ka tiem, kam ir glaukoma, asins šūnas ir lipīgākas. Lai tiktu cauri asinsvadiem, asins šūnām visu laiku ir jāpielāgojas asinsvadam. Ja asins šūnas ir salipušas, tās vairs nespēj izkļūt cauri asinsvadiem un veidojas sastrēgumi. Asinis ir biezākas arī pēc taukainas maltītes, un arī pacientiem, kuriem ir glaukoma... Pareizs uzturs un kustības palīdz mazināt asins blīvumu. Augstvērtīgu ogļhidrātu, zema tauku satura un bagātīga šķiedrvielu satura uzturs arī palīdz samazināt asins viskozitāti. Izmaiņas redzamas jau pēc 2-3 nedēļām.

Tika pētīti veģetārieši, un atklāja, ka tiem, kas neēda gaļu, asinis bija daudz šķidrākas nekā parasti cilvēkiem. Vēl šķidrākas asinis ir tiem, kas ēd tikai augu valsts produktus.

Tika veikts pētījums ar žurkām. Tām izraisīja glaukomu un deva uzturu, kas saturēja daudz holesterīna. Žurkas strauji novecoja. Peroksīdu daudzums rāda, cik ātri mēs novecojam, un to var samazināt ar antioksidantiem. Glaukomas pacientiem asinīs tiek atrasts liels daudzums peroksidācijas vielu, bet maz C vitamīna. Arī lēcā un šķidrumā...

Dienvidkalifornijā veica pētījumu. Paņēma tīklenes šūnas pie redzes nerva. Pie šūnām pielēja peroksīdus, tas ātri izraisa oksidēšanos, šūnas ātri noveco un mirst. Tā tas arī bija. Izmēģināja vēl divus peroksīdus. Atkal šūnas nomira. Tad paņēma flavonoīdus, kas ir daudz augļos un dārzeņos, un vispirms tos pievienoja šūnām. Tad uzlēja peroksīdu. Un šūnas nenomira. Tas likās ļoti interesanti. Pamēģināja pievienot cik vien maz var flavonoīdus. Zāles ir jālieto noteiktā daudzumā, lai nepārdozētu, bet arī lai būtu efekts. Tā tagad vajadzēja atrast, cik vajag un cik drīkst lietot flavonoīdus. Šūnas nenomira pat pie vismazākā flavonoīdu daudzuma. Tad pievienoja ļoti daudz flavonoīdu. Un atkal šūnas nenomira. To pašu izdarīja ar citām šūnām. Pārbaudīja ar dažādiem flavonoīdiem, gan mazu devu, gan lielu. Neatklājās nekas toksisks... Izdarīsim vēl kādu pārbaudi, jo tas ir pārāk pārsteidzoši, lai ticētu. Paņemsim šūnas. Uzliesim peroksīdu. Šūnas sāk mirt. Tad pievienosim flavonoīdus. Un šūnas izdzīvo!

...Arvīds brauc uz darbu ar motociklu. Viņš ir iemācījies vienmēr uzlikt ķiveri. Kādu dienu viņš šķērsoja krustojumu, un viņam uztriecās mašīna, bet viņam bija ķivere, un viņš izdzīvoja. Viņš bija ļoti laimīgs un arī bērniem mācīja, cik svarīgi ir vilkt ķiveri. Kādu dienu viņš steigā aizmirsa uzlikt ķiveri. Nelaimīgā kārtā atkal mašīna uztriecās viņam virsū. No tuvējā veikala pārdevējs dzirdēja troksni un izgāja ārā. Arvīds gulēja krustojuma vidū. Viņa galvaskauss bija atvēries, asinis tecēja pa muti un acīm. Veikala pārdevējs paķēra savu ķiveri, pieskrēja pie Arvīda un uzvilka viņam to. Asinis pārstāja plūst, brūces sadzija, Arvīds atvēra acis un piecēlās.

Traks stāsts? Tas ir augļu un dārzeņu spēks. Nav brīnums, ka acu ārsti vēl joprojām nezina, kas ir glaukoma, jo viņi uzdod nepareizus jautājumus.

Un tomēr kādu reizi uzdeva pareizu jautājumu. Kāda ir saistība starp antioksidantiem un glaukomu? Tika veikts pētījums ar divām cilvēku grupām, kuras novēroja ~10 gadus. Kopā vairāk nekā 110 000 cilvēku. Secinājums bija, ka nav nekā kopēja glaukomai un uzturam. Pēc visa tā, ko esmu teicis, vai tas nav skumji? Labi veikts un finansēts pētījums, bet neatklāja saistību... Tas ir loģiski, ka tie, kas veica turpmākos pētījumus, iepazinās arī ar šiem rezultātiem. Parasti vispirms izlasa kopsavilkumu. Un daudziem šis pētījums atņēma drosmi... Ir tāda zinātniece Anna Kolemana. Viņa jautāja, vai jūs izlasījāt visu darbu, ne tikai kopsavilkumu?! Izrādījās, pētnieki bija atklājuši, ka glaukoma samazinājās par 30%, ja uzņēma luteīnu un zeaksantīnu (karotīni)... Arī ar vitamīnu E samazinājās par 30 %. Cilvēki, kas analizēja pētījumu, darīja to nepareizi, viņi analizēja to tā, it kā tās būtu sirds slimības, no kurām mirst. Bet no glaukomas jau nemirst, ar to dzīvo...

Zinātniece izdarīja pati savu pētījumu. Viņa secināja, ka, ja apēd 2 porcijas burkānu nedēļā, tad risks samazinās par 68%, ja ēd zaļos dārzeņus un kāpostus, tad risks samazinās par 70 un vairāk procentiem. Ja jums būtu glaukoma, vai jūs gribētu ēst burkānus un kāpostus? Es nevaru izteikt, kāds man bija prieks, lasot par šiem atklājumiem. Šie pētījumi šī gada (2008.) jūnijā tika publicēti Amerikas oftalmologu žurnālā.

Vēlreiz gribu uzsvērt: atmetiet smēķēšanu, ēdiet nerafinētu augu valsts uzturu, lietojiet ūdeni un kustieties, izvairieties no taukaina ēdiena kā no indes, ēdiet tik daudz augļu un dārzeņu, lai jums nebūtu vietas gaļai, sieram vai pienam. Ir noteikti svarīgāk likt uzsvaru uz to, ko vajadzētu ēst, nevis ko nevajadzētu. Ja jums gribas ēst gaļu, uzlieciet mazu gabaliņu uz šķīvja. Tad lieciet uz šķīvja bagātīgi augļus un dārzeņus. Un ja gaļa gadījumā nokrīt no šķīvja, tad lai tā arī krīt...

*šeit ir runa par dabīgo kafiju un Ķīnas tēju

Dr. Artūrs Giebels (ASV) ir oftalmologs, praktizējošs lāzerķirurģijas un kataraktas speciālists.